Fundacja Narodowe Centrum Górskie

Fundacja Narodowe Centrum Górskie

6 września 2014 r. przy Centrum Górskim Korona Ziemi powołana została Fundacja Narodowe Centrum Górskie. Członkami Fundacji są wybitni himalaiści, taternicy, dziennikarze, inicjatorzy wydarzeń kulturalnych związanych z górami. Do głównych celów Fundacji należy upamiętnienie sylwetek i dokonań działaczy alpinizmu i himalaizmu polskiego; wspieranie środowiska himalaistów, alpinistów, taterników i podróżników, upowszechnianie wiedzy o wspinaczce górskiej, działania informacyjne i edukacyjne w zakresie eksploracji górskiej i bezpieczeństwa w górach, organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych związanych z tematyką górską oraz przede wszystkim stworzenie Centralnego Archiwum Górskiego, stanowiącego największe archiwum górskie na terenie Polski.